Đối với trẻ em biếng ăn, công dụng của hồng sâm là rất lớn. Sản phẩm Hồng sâm Baby của Hàn Quốc có công dụng  hỗ trợ cải thiện thể chất và hệ tiêu hóa của trẻ còi xương rất hiệu quả. Trẻ con